Våra tjänster

Den gemensamma nämnaren för SoVent-företagen är den långa bakgrunden inom sotning och brandskydd. I takt med en ökad efterfrågad från kunderna har dock vår roll utvidgats. Idag kan många av våra företag erbjuda en helhetssyn kring inomhusklimatet – från ventilationsrengöring och OVK till en rad kompletterande tjänster för komfort, hälsa och uppvärmningsekonomi. 

Sotning och brandskydd

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen och förordningen om skydd mot olyckor.

 • Hur ofta det ska sotas och kontrolleras beror på vilken typ av eldstad det gäller, vilket bränsleslag som används och hur ofta det eldas.
 • Huvudansvaret för sotning och brandskyddskontroll ligger hos kommunen, som sedan väljer om de ska sköta arbetet själva eller om det ska läggas ut på entreprenad. Det är också kommunen som bestämmer kostnaden för arbetet. 

Eldstads­besiktningar

Med våra eldstadsbesiktningar kan du få en utökad kontroll av eldstadens funktion och säkerhet.

 • Med både skorstenskamera och mätinstrument synar vi anläggningen in i minsta detalj.
 • Vi arbetar enligt branschstandarden SSR Godkänd Besiktning®, som är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler.
 • Genom digital analyser och jämförelser får du säkra svar om eldstadens funktion – in i minsta decimal. 

Ventilations­rengöring

En återkommande underhållsrengöring av ventilationssystemet, liksom att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK), är två åtgärder som med säkerhet kan hjälpa till att hålla ett bra inomhusklimat.

 • En bra ventilation besparar också våra byggnader – genom att undvika fuktskador och andra problem som kan uppstå när luften inte cirkulerar som den ska.
 • En ventilation i balans bidrar till jämnare energiförbrukning – bra för miljön, men också positivt för elräkningen!

Fastighets­förvaltare? Så kan vi hjälpa dig!

Jobbar du med fastighetsförvaltning eller representerar du en bostadsrättsförening? Boka ett möte med ditt närmaste SoVent-team så berättar vi mer om våra tjänster kring inomhusklimat och energioptimering. Vi erbjuder såväl specifika åtgärder som löpande serviceavtal kring din ventilationsanläggning. Tillsammans med oss får du ett vaksamt öga på fastighetens ventilation – för både klimat och komfort samt uppvärmningsekonomi! 

Skicka förfrågan

OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, ska utföras i nybyggda hus – men också regelbundet utföras i exempelvis flerbostadshus, kontor och offentlig miljö. 

 • Syftet med OVK är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar. I kontrollen undersöks också hur energiförbrukningen kan hållas nere. Det är fastighetsägaren som sedan avgör om förslagen till energieffektivisering ska genomföras.
 • Har du frågor om OVK-besiktning, vilka fastigheter som berörs och när det ska utföras – prata med ditt närmaste SoVentföretag. 

Radontjänster

Är du osäker på radonnivåerna i ditt hus? Genom SoVent kan du få hjälp hela vägen – från mätning till konkreta åtgärder! 

 • Långtidsmätning via spårfilmsdosor
 • Direkt- eller korttidsmätning, t ex via radonsniffer
 • Radonutredning och åtgärdsförslag
 • Ombyggnad av ventilation
 • Installation av radonsug och radonbrunn m.m.

Övriga tjänster

Vårt tjänsteutbud skiljer sig över landet, men nedan finner du några exempel på områden som våra företag arbetar med: 

 • Luftvärmepumpar – installation och service
 • Relining av ventilations- och rökkanaler
 • Läckagemätning och täthetsprovning av villa
 • Dokumenterat Inomhusklimat (R1)
 • Solenergi – från solceller till laddboxar