Storskogen ny huvudägare i Sovent Group

Hem / Nyheter / Storskogen ny huvudägare i Sovent Group

Den 5 juli 2021 tecknade Storskogen ett avtal med både CCP Investment AB (Ceder Capital) och ett antal minoritetsaktieägare om att köpa aktierna i SoVent Group AB. Med förvärvet blir Storskogen huvudägare i SoVent Group AB. Transaktionen kommer att slutföras under oktober 2021. SoVent Group och dess dotterbolag kommer att fortsätta verka under sitt nuvarande namn och personal, och det nya ägararrangemanget kommer inte att leda till några förändringar av SoVents nuvarande verksamhet.

”SoVent Group är en koncern med en väldigt fin marknadsposition med långa och välskötta kundrelationer. Koncernen har i och med det en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi är otroligt glada över att kunna utveckla SoVents verksamhet tillsammans med de anställda och fortsätta den resa som bolaget gör, säger Peter Ahlgren, EVP Storskogen och affärsområdeschef för Tjänster.

”Vår koncern har på relativt kort tid utvecklats på ett mycket positivt sätt där vi med omfattande satsningar på både human- och strukturkapital byggt ihop våra bolag till en gemensam koncern med breddat tjänsteerbjudande, ökad servicegrad, förhöjd kvalitet och miljö, gemensam IT och ekonomi, samtidigt som vi skapat vår egen värdegrund och akademi för att ligga i framkant i branschen. Våra lokala, starka varumärken är en fördel för oss och vi har sett en fin tillväxt dels organiskt, men även via förvärv.  Jag är stolt över den resa vi gjort hittills och ser fram emot en fortsatt sådan med Storskogen som ny ägare då vi delar agenda och värdegrund vilket stärker våra fortsatta tillväxt- och expansionsmöjligheter”, säger Jesper Kronstrand, VD och koncernchef för SoVent Group AB.

 

Om Storskogen
Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt 7000 anställda och en omsättning på närmare 11,5 miljarder kronor.

Om SoVent Group
SoVent Group AB är den ledande aktören inom sotnings- och ventilation med verksamhet från Halland i söder till Västerbotten i norr. Koncernen omsätter ca 450 miljoner kronor på årsbasis och har närmare 500 anställda i sina 41 bolag. Inom bolaget finns bland annat utbildade brandskyddskontrollanter, utbildade skorstensfejare och ventilationstekniker med OVK-behörighet vilket skapar en trygg och sund inomhusmiljö för kund. SoVent Group har en egen akademi, SoVent Academy, som främjar bolagets utveckling i att vara branschledande tack vare kontinuerliga satsningar på kompetens.

För mer information vänligen kontakta:

Jesper Kronstrand
VD och koncernchef, SoVent Group AB
+46 7676 41 880
jesper.kronstrand@soventgroup.se

Peter Ahlgren
EVP Storskogen och Affärsområdeschef för Tjänster
+46 640 25 68
peter.ahlgren@storskogen.com