SoVent Group goes west!

Hem / Nyheter / SoVent Group goes west!

Genom förvärvet av Hisingens Sotnings AB med dotterbolaget Sotningstjänst i Väst AB återfinns SoVent nu även på västkusten av Sverige. Etableringen på västkusten är strategiskt betydelsefull för SoVent och de förvärvade bolagen tillför stor kunskap och erfarenhet inom sotning, men även inom sprängbesiktning. Förvärvet innebär att SoVent numer bedriver verksamhet från Göteborgsregionen i sydväst till Umeå i nordöst, en imponerande geografisk spännvidd på drygt 18 månader. Efter 18 bolagsförvärv och en stark organisk tillväxt har SoVent idag en personalstyrka om knappt 350 anställda. Vi hälsar Johan, Kenneth och Mats med personal välkomna in i SoVentfamiljen.