SoVent gör två förvärv

Hem / Nyheter / SoVent gör två förvärv

SoVent Group AB (”SoVent”) har förvärvat HSV Hässleholms Sot&Vent AB (”Hässleholms Sot&Vent”) och HSV Hässleholms Ventilation AB (“Hässleholms Ventilation”). Bolagen är verksamma inom bland annat sotning och ventilation samt installation av luftvärmepumpar. Förvärven stärker SoVents redan breda utbud av sot- och ventilationstjänster.

SoVent är en företagsgrupp bestående av 42 sot- och ventilationsbolag. Gruppen bildades 2018 när sex bolag gick samman i en fusion. Drivkraften för sammanslagningen och den fortsatta konsolideringen var att genom samarbete kunna utveckla sitt tjänsteerbjudande, investera i digitala verktyg och öka servicenivån. Förvärven av Hässleholms Sot&Vent och Hässleholms Ventilation är ytterligare ett steg framåt i detta arbete.

HSV Hässleholms Sot&Vent och HSV Hässleholms Ventilation är separata bolag som har gemensam verksamhet och erbjuder tjänster inom sotning, ventilation och OVK samt installation och service av luftvärmepumpar. Bolagen har tillsammans 13 anställda och kontor i Hässleholm. För räkenskapsåret 2022 hade bolagen en gemensam omsättning om cirka 12 MSEK och EBIT om cirka 1,3 MSEK. Grundarna Robin Engvall och Jimmy Ljunggren kvarstår i verksamheten även efter förvärven.
Jesper Kronstrand, vd för SoVent, ser framemot att expandera gruppens erbjudande och betonar att förvärven är ett steg framåt i SoVents strategiska tillväxtagenda.

”SoVent har för avsikt att växa både organiskt och via förvärv, och dessa förvärv är en utmärkt möjlighet att utveckla den befintliga verksamheten i Skåne tillsammans med SoVents existerande dotterbolag. Det känns roligt att välkomna Robin Engvall och Jimmy Ljunggren och övriga medarbetare till gruppen, där jag tror att vi kommer ha ett samarbete som gynnar alla parter och möjliggör tillväxt”, säger Jesper Kronstrand.

Förvärven av av Hässleholms Sot&Vent samt Hässleholms Ventilation tillträddes den 13 januari 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Kronstrand, vd SoVent
+46 76 76 41 880
jesper.kronstrand@soventgroup.se