Sotarkoncernen SoVent Group växer

Hem / Nyheter / Sotarkoncernen SoVent Group växer

Sotarkoncernen SoVent Group AB stärker sin geografiska närvaro i Sverige genom tilläggsförvärv av bolag i Enköping, Sandviken och Östersund. Grundarna av bolagen blir genom transaktionen delägare i SoVent Group AB och kommer att fortsätta i sina nuvarande roller efter förvärven. Koncernen består nu av sammanlagt nio bolag från Stockholm i söder till Krokom i norr med cirka 180 anställda och med en samlad omsättning närmare 180 miljoner kronor på årsbasis. Personalen består till stora delar av utbildade brandskyddskontrollanter, skorstensfejare och ventilationstekniker med OVK-behörighet.

De bolag som anslöt sig till koncernen från början har sedan de gick med utvecklats positivt och vuxit organiskt genom de gemensamma satsningarna på ett utvecklat tjänsteerbjudande, ökat samarbete sinsemellan och förbättrad kundservice.

Koncernen kan dessutom erbjuda personalen en intressant och stimulerande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter inom teknik, geografi och kompetens.

Verksamheterna med sin starka lokala förankring kommer att fortsätta drivas som tidigare under samma varumärke, vilket innebär att varken kunder eller personal kommer att påverkas av sammanslagningen.

Anders Bysell, grundare av Sotarbolaget i Jämtland AB, kommenterar, “Med lång erfarenhet av branschen känns det som ett spännande nästa steg att driva bolaget vidare inom SoVent Group för att fortsätta att utveckla verksamheten. Det här ger oss även en väldigt bra möjlighet att vara med och utveckla den ledande aktören i sotnings- och ventilationsbranschen i Sverige. För våra kunder innebär det ytterligare en förbättrad service och för vår personal en stimulerande arbetsmiljö med nya möjligheter.”

Jesper Kronstrand, VD för SoVent Group AB, kommenterar, ”De bolag som nu kommer med i koncernen stärker oss ytterligare och är samtliga starka aktörer med ett gott renommé i sin geografi vilket är viktigt för oss. Bolagen har över åren dessutom visat prov på att kunna utvecklas från traditionella sotningsföretag till att kunna erbjuda ett bredare utbud av ventilationstjänster. Målsättningen är att fortsätta bygga vidare på tjänster på temat inomhusmiljö med hög servicegrad som numera står högt upp på många av kunders agendor. Vi vill som leverantör utvecklas med våra kunders behov och ta ett större ansvar inom området. Nu ser vi fram emot att tillsammans med entreprenörerna och personalen fortsätta utveckla gruppen i den riktning vi har börjat.”

De tillkommande bolagen är:

  • Skorstensfejarmästare Ulf Öberg AB med verksamhet i bl a Enköping och Håbo.
  • Skorstensfejarna i Sandviken-Hofors AB
  • Sotarbolaget i Jämtland AB med verksamhet i bl a Östersund, Berg och Krokom

De bolag som tidigare ingår i koncernen är:

  • Peter Sotare, Peter Schlein-Andersen Aktiebolag med verksamhet i Stockholm
  • Åke Huss AB med verksamhet i bl a Uppsala och Knivsta
  • Attunda Sot och Vent AB med verksamhet i bl a Sigtuna och Upplands Väsby
  • Sotningsväsendet i Gävle AB med verksamhet i bl a Gävle
  • Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB med verksamhet i bl a Västerås, Köping & Arboga
  • JO Sotning AB, med verksamhet i bl a Ljusdal och Bollnäs

För ytterligare information:
Anders Bysell, Sotarbolaget i Jämtland AB, 070-6877056

Jesper Kronstrand, SoVent Group AB: 076-7641880