Vision, affärsidé & strategi

För SoVent Group är värdegrunden viktig. Den genomsyrar verksamheten i varje led – och därför har vi skapat en filosofi vi kallar The SoVent Way. Grunden är tre värdeord – Engagemang, Stolthet och Service, vilka styr våra beteenden och vårt förhållningssätt i vardagen. 

Utifrån vår vision ”Att vara kundens naturliga val för att skapa en trygg och sund inomhusmiljö” har SoVent Group arbetat fram de tre styrande värdeorden, som tillsammans bildar akronymen Ess. Dessa har sedan delats in i 12 önskvärda beteenden – vilka är basen i vår värdegrundsmodell: 
 
• Vi delar glädje och gemenskap.
• Vi gör hela jobbet och tar ansvar för affären.
• Vi samarbetar för bästa resultat.
• Vi driver den tekniska utvecklingen framåt.
• Vi bygger långsiktiga relationer.
• Vi delar med oss av kunskap och kompetens.
• Vi bär stolt företagets kläder och värnar våra traditioner.
• Vi gör en bra affär genom att nyttja moderna arbetsmetoder.
 

“Vi ska vara kundens naturliga val för att skapa en trygg och sund innemiljö”

SoVent Group har som mål att växa snabbare än marknaden, både genom fler förvärv och organisk tillväxt. Med vår ambition att växa, behöver vi behålla och attrahera personal – därför ska vi alltid ligga i framkant vad gäller trivsel och kompetens. Vi ska också vårda vår branschtradition och dess anor – samtidigt som vi nyfiket möter den tekniska utvecklingen. 

Som en relativt stor aktör ska vi framgå som det goda exemplet, där vi står för schysst konkurrens och där vi värnar om branschen. 

Vår bok ”The SoVent Way” är inte bara en vägvisare till våra uttalade visioner och mål. Den är också en handledning i egenutveckling, där vi följer upp och utvärderar vårt nuläge. Samtliga medarbetare får arbeta med boken från dag 1 och tillsammans gör vi utvärderingar flera gånger om året. 

I slutändan är det dock kundens röst som avgör hur väl vi lyckas. Som del i vårt kvalitetsarbete gör vi därför också ständiga uppföljningar kring kundnöjdhet. Genom att vara lyhörda för marknadens behov och samtidigt fortsätta hålla högt ställda egenkrav på kompetens och trivsel ska vi nå våra mål.