The SoVent Way

För SoVent Group är värdegrunden viktig och genomsyrar verksamheten i varje led. Därför har vi skapat en filosofi vi kallar The SoVent Way. Grunden är tre värdeord som styr våra beteenden och vårt förhållningssätt i vardagen. De berättar för oss hur vi ska vara för att nå vår dröm. Orden är Engagemang, Stolthet och Service. För att orden ska bli verkliga är de uppdelade i tolv beteenden som vi kallar teser:

Hela vår filosofi finns sammanfattad i en bok där vi bland annat har utvecklat ett färdighetssystem att använda vid utvecklingssamtal.
Vi delar gärna med oss av detta, så boken finns att ladda ned här. Du kan även beställa ett fysiskt exemplar genom att mejla skolan@soventgroup.se

Vår bok - The SoVent Way

Vår bok – The SoVent Way

Hem / Om oss / Värdegrund

Som en relativt stor aktör på marknaden ska vi framgå som det goda exemplet där vi står för schysst konkurrens och där vi värnar om branschen. Genom att satsa på kompetens tar vi ett aktivt ansvar för en återväxt och utveckling av branschen.