Våra företag

Hitta din närmaste leverantör!

Våra företag finns för alla fastighetsägare – från Skåne i söder till Västerbotten i norr. I de flesta av våra kommuner utför vi det lagstadgade arbetet med sotning och brandskyddskontroll i villa och småhus, men vi är också en partner att räkna med för dig med ett större fastighetsbestånd. Vi har bred och mångårig kompetens inom ventilation och inomhusklimat – från ventilationsrengöring och OVK till en rad andra tjänster för komfort och uppvärmningsekonomi.

Välj kommun:

44 företag

från nord till syd

95 kommuner

är vår hemmamarknad

ADRESS: Kontorsvägen 3, 852 29 Sundsvall
TEL: 060-15 52 50
MEJL: info@sundsvallssotaren.se

Sundsvalls Södra Sotningsdistrikt utför lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på kommunens uppdrag. Vi erbjuder också en rad andra tjänster för säker eldning och ett sunt inomhusklimat – från eldstadsbesiktningar till ventilationsrengöring och OVK med mera. 

Vår breda kompetens kring inomhusklimatet gör att vi kan erbjuda det mesta från rengöring och ventilationskontroll till reparation av bostadsventilation och injustering av ventilationsanläggningar. Vi har behöriga funktionskontrollanter i ventilation samt certifierade ventilationsrensare. Vi utför även mätning och utvärdering av radon i bostäder och på arbetsplatser m.m.

Besök hemsidan