Våra företag

Hitta din närmaste leverantör!

Våra företag finns för alla fastighetsägare – från Skåne i söder till Västerbotten i norr. I de flesta av våra kommuner utför vi det lagstadgade arbetet med sotning och brandskyddskontroll i villa och småhus, men vi är också en partner att räkna med för dig med ett större fastighetsbestånd. Vi har bred och mångårig kompetens inom ventilation och inomhusklimat – från ventilationsrengöring och OVK till en rad andra tjänster för komfort och uppvärmningsekonomi.

Välj kommun:

44 företag

från nord till syd

95 kommuner

är vår hemmamarknad

ADRESS: Blekingegatan 67, 116 62 Stockholm
TEL: 08-40 88 66 00
MEJL: info@petersotare.se

Peter Sotare grundades 1980 och arbetade under tre årtionden under det kommunala sotningsmonopolet i Stockholm. Idag är företaget verksamt på den fria marknaden som oberoende sot- och ventilationsföretag. I teamet finns ett 30-tal specialister för ventilationsrengöring, radonmätning och OVK – samt en rad andra tjänster för inomhusklimat i både små och stora fastigheter.

Besök hemsidan