Våra företag

Hitta din närmaste leverantör!

Våra företag finns för alla fastighetsägare – från Skåne i söder till Västerbotten i norr. I de flesta av våra kommuner utför vi det lagstadgade arbetet med sotning och brandskyddskontroll i villa och småhus, men vi är också en partner att räkna med för dig med ett större fastighetsbestånd. Vi har bred och mångårig kompetens inom ventilation och inomhusklimat – från ventilationsrengöring och OVK till en rad andra tjänster för komfort och uppvärmningsekonomi.

Välj kommun:

44 företag

från nord till syd

95 kommuner

är vår hemmamarknad

ADRESS: Garagevägen 1, 681 55 Kristinehamn
TEL: 0550-834 00
MEJL: info@sotarnibergslagen.se

Sedan 1 maj 2022 har Sotarn i Bergslagen gått samman med Örebro Sotarn AB. Tillsammans sysselsätter vi idag cirka 30 medarbetare på kontoren i Örebro och Kristinehamn. Vi utför lagstadgade arbeten inom sotning och brandskyddskontroll, men också en rad tjänster kopplade till säker eldning och inomhusklimat för såväl stora som små fastigheter. Bland våra specialiteter kan nämnas service och installation av luftvärmepumpar, ventilations- och takskyddsmontage, radonmätning och sanering, ventilationsrengöring och OVK.

Besök hemsidan