Entreprenörerna från Hässleholm
tar steget in i framtiden

Fr. vänster: Robin och Pernilla Engvall med Jimmy Ljunggren fortsätter tillväxtresan tillsammans med SoVent Group. 

De startade sin bana 1991 som lärlingar hos den dåvarande sotarmästaren i Hässleholm. Tretton år senare tar Robin Engvall och Jimmy Ljunggren steget till att starta eget och får ta över sotningsverksamheten i kommunen.
2024 firar HSV Hässleholms Sot & Vent AB sitt tjugoårsjubileum. Med SoVent i ryggen och en fördjupad samverkan med kollegorna i regionen tar man nu sikte på att krydda jubileumet med ytterligare tillväxt.

HSV Hässleholms Sot & Vent har vuxit stadigt genom åren. Från starten 2004 har de sju medarbetarna snart dubblerat sin styrka. Det kommunala uppdraget med sotning och brandskyddskontroll i Hässleholm har utökats till att även omfatta småländska Älmhult. Nyligen vann man också kontraktet i skånska Svedala.

Det lagstadgade uppdraget är förvisso en viktig bas i verksamheten, men Hässleholmsentreprenörerna har genom åren också jobbat målmedvetet med att utöka kundstocken på den öppna marknaden. Här är ventilationsuppdragen en viktig tillväxtfaktor, där man fått en allt större skara kunder inom exempelvis BRF och fastighetsförvaltning. Idag jobbar man brett inom området, med både ventilation och ovk – men också värmepumpar och radonfrågor.

Under 2023 blev HSV Hässleholms Sot & Vent en del av det rikstäckande SoVent Group. Det var ett steg man ansåg nödvändigt för att kunna fortsätta tillväxtresan.
– Vi tittade på olika möjligheter för att kunna bredda vårt team – men det är en sårbar process att ta de risker som det innebär, berättar Robin Engvall. Dels handlar det ju om att snabbt kunna bli fler när nya beställningar kommer in, men också att kunna skala ned om jobben skulle utebli.

“Även våra medarbetare uppskattar resan in i SoVent Group ”

Samverkan – en framgångsfaktor för upphandlingar

Med SoVent såg HSV Hässleholms Sot & Vent möjligheten att våga vara med i fler upphandlingar.
– En av de stora fördelarna med Sovent är den starka samverkan som finns bland syskonföretagen, och med möjligheten att låna ut och låna in personal såg vi en ny lovande väg framåt.

I regionen Skåne-Blekinge samt närliggande delarna av Småland är man nu redan fyra SoVent-bolag och ett femte är på väg in. Tillsammans sysselsätter företagen ett femtiotal anställda, men möjligheten finns också att ta in förstärkning från övriga bolag i landet. Med 531 medarbetare från norr till söder har SoVent Group blivit en aktör att räkna med.
– På det lite mjukare planet kan vi också säga att våra medarbetare uppskattar vår resa in i SoVent. Det är såklart roligt med nya kollegor och kompisar – och en större tillhörighet skapar också en ökad trygghet för var och en.

Robin tar också upp exemplet med kompetensutveckling. Tidigare fick man med ljus och lykta söka efter passande utbildningar, som dessutom ofta var väldigt kostsamma. Genom koncernens egen skola, SoVent Academy i Märsta, har man ständigt ett brett kursutbud att kunna ta del av. Därtill genomför man egna workshops tillsammans med kollegorna i syd.

– Kunskapsdelen är en viktig konkurrensfaktor för oss. Inte minst på området inomhusmiljö kommer ständigt nya EU-direktiv, så här gäller det att ha koll. Det har vi idag – och vi kan i gruppen också skräddarsy de utbildningar som kommer att krävas för att hänga med på framtidsresan.

Företag: HSV Hässleholms Sot & Vent 
Aktuella som: Det 54:e företaget som anslutit sig till SoVent Group 
Antal anställda: 11 (april 2024) ”med ytterligare ett par eldsjälar på väg in” 
Etableringsår:  2004

Vad är engagemang, stolthet och service för mig?

Entreprenörerna från Hässleholm tog steget till SoVent Group