Vad är engagemang
– och stolthet för mig?

Anders Ekman – stolt jämtlänning och en av SoVents 531 engagerade medarbetare.

Anders Ekman är platschef på Sotarbolaget i Jämtland – och en av 11 eldsjälar som håller ett öga på regionens cirka 25 000 eldstäder. Med stundtals många mil mellan sotningsobjekten ställs krav på förmågan att lösa problem. ”Bomkörningar i fjällvärlden – med en restid på en timme, två eller mer…sånt händer. Frågan är vad man kan lära sig för bättre lycka nästa gång. Där ställs engagemang och service på sin spets!”. 

På Sotarbolaget i Jämtland ansvarar man för sotning och brandskyddskontroll i tre kommuner – Östersund, Berg och Krokom. Det är en påtaglig glesbygdsregion, där avstånden mellan sotningsobjekten ibland kan handla om flera mil. Samtidigt är det också en växande del av Jämtland, där residensstaden Östersund exemplifierar de senaste årens byggboom. 
Tillväxten innebär nya lokaleldstäder att hålla koll på – men också andra brandskyddspliktiga objekt, som imkanaler i restauranger och storkök. Lägg därtill husen som ska OVK-besiktigas, liksom allt fler fastigheter som behöver rengöring och tillsyn av sina ventilationsanläggningar. 
 
– Vi vill fortsätta att satsa på ventilationsområdet, som ju efterfrågas inte minst ur en hälsoaspekt. Det senaste exemplet är att vi börjat jobba allt mer med radonfrågor, berättar Anders Ekman. 

“Service och engagemang finns i glesbygdens DNA”

Sammansvetsad grupp
Anders har jobbat på Sotarbolaget i 23 år och kan därmed både verksamheten och kunderna mycket väl. För att inte tala om kollegorna – en sammansvetsad grupp som historiskt sett varit ungefär lika stor genom åren. 
År 2019 blev Sotarbolaget en del av SoVent Group. Därmed fick teamet på sotarkammaren i Östersund 500 nya kollegor över landet. 
 
– Det blev direkt tydligt hur många fler vi kan bolla våra frågor med – oavsett det gäller teknik eller bemanningsfrågor. Om någon är sjukskriven eller vi får ett större uppdrag och snabbt behöver växa, så kan vi nu låna in medarbetare från något av våra syskonföretag. 
Med tillhörigheten till SoVent har även frågan om företagskultur och värdegrundsarbete fått större plats. 
 
– Inte för att dessa frågor var oviktiga förr – men ju större gruppen blir, desto större blir behovet av ordning och reda samt nedskrivna rutiner. 
Att gruppen blir större – inte enbart inom SoVent som helhet, utan också lokalt – är tydligt. I takt med ett utökat tjänsteutbud och en allt starkare efterfrågan har Sotarbolaget börjat växa. Därför jobbar man också allt mer metodiskt med rekryteringsfrågorna. 
 
– Det är väldigt viktigt med en mix av åldrar och bakgrunder. Ett nytt tänk behövs alltid, men i kombination med erfarenheterna från de som varit med länge. 
Som exempel nämner Anders medarbetaren som jobbat 47 år i teamet. Samtidigt tar man gärna in lärlingar – och att komma från helt andra yrken, eller direkt från studier, är inget hinder. 
Värdegrunden en nyckelfaktor
Som i alla växande organisationer blir värdegrunden en viktig faktor för hur människor möts och utvecklas tillsammans. Inom SoVent vilar värdegrunden på tre kärnområden; Engagemang, Service och Stolthet. Mycket i värdegrundsfrågorna är dock egentligen ingen nyhet, vare sig för Anders eller hans kollegor på Sotarbolaget. 
 
– Jag tror att vi har med oss detta i vårt ”glesbygds-DNA”. Verkar du på en plats med stora avstånd, så måste du ha engagemang och servicekänsla för att kunna se hela bilden. Du kan inte åka 10 mil till kund, för att sedan upptäcka att du glömt det där speciella verktyget eller reservdelen som du måste ha med dig för att utföra jobbet. Det blir kostsamt – både i tid, pengar och i relationer. 
Kundens förväntningar är ett annat exempel som Anders lyfter fram – och här spelar det egna engagemanget en stor roll. 
 
– Problemet ska lösas på plats, inte genom att åka fram och tillbaka vid olika tillfällen. Här gäller det att tänka till och försöka förstå vad kunden egentligen behöver och hur det ska kunna lösas. Det är lite av tankeläsning – och här passar också ordet Stolthet in. Stolthet är att göra jobbet rätt. Att vara på rätt plats i rätt tid och med rätt verktyg. 
 
Tillbaka till frågorna om engagemang och service lyfter Anders fram vikten av att vara tillgänglig. Dörren till sotarkammaren står öppen för den som vill svänga förbi med de nya eldstadsritningarna i näven, eller bara få några allmänt heta tips över en kopp kaffe. 
 
– Om du ska lyckas som sotare så måste du tycka om att ha kontakt med människor och du måste gilla att lösa problem. Sist men inte minst så måste du vårda den offentliga roll som det innebär att vara sotare. I våra trakter känner alla sotaren och snacket går fort om du inte levererar rätt. 
 
Namn: Anders Ekman
Jobbar som: Skorstensfejartekniker och platschef på Sotarbolaget i Jämtland 
Motto på jobbet: Personlighet och flexibilitet 
Favoritmoment på jobbet:  ”Tar gärna jobben som ligger lite längre bort – då kan det bli en annan och skotertur, eller sommartid med båt över härliga fjällsjöar.” 
På fritiden: Fiske, skoter, skidor. Och konserter: ”Östersund lever upp fint om somrarna”. 

Vad är engagemang, stolthet och service för mig?

Entreprenörerna från Hässleholm tog steget till SoVent Group