Om SoVent Academy

På SoVent Academy, vår skola i Arlandastad, utbildar vi våra medarbetare – men vi genomför också uppdragsutbildningar och kurser som är öppna för alla i branschen. Ett exempel är våra OVK-kurser, för certifiering som sakkunnig funktionskontrollant.

Skolan grundades år 2020 som ett steg i att kunna tillhandahålla vidareutbildning för medarbetare inom SoVent-koncernens bolag. Gemensamt för de alla är rötterna inom sotning och brandskydd – men där arbetet med frågor som rör ventilation och inomhusmiljö kommit att spela en allt viktigare roll. I dagar då vi tillbringar allt mer tid inomhus, har sotarens och ventilationsteknikerns roll fått en utökad betydelse för allas vår hälsa, komfort och uppvärmningsekonomi.
 
SoVent Academy föddes ur visionen att aktivt driva branschen framåt – med teknisk utveckling och att målmedvetet jobba med såväl praktisk som teoretisk kompetens.
På skolan finns både en sotningsutbildning, där man kan lära sig grunderna i yrket, men också en ventilationsavdelning – där vi främst arbetar med vidareutbildningar.  Vissa av våra kursdeltagare har arbetat med sotningsfrågor och vill lära sig mer om ventilation och inomhusmiljö. Andra är sedan tidigare väl erfarna inom området, men söker spjutspetskompetens för att kunna arbeta med nischade uppdrag.

“SoVent Academy föddes ur visionen att aktivt driva branschen framåt.”

Våra utbildningslokaler är rustade med både teorisalar och praktiska övningsstationer. Här lär vi ut framtidens mätmetoder inom exempelvis luftflöden och vi ger en introduktion till den senaste tekniska utrustningen.
Förutom att utbilda inom det konkreta ventilationsområdet, arrangerar vi också kurser för branschens övriga medarbetare – t ex administrativ personal och arbetsledning. Här tillhandahåller vi nya kunskaper inom exempelvis administrativa system och arbetsmiljölagar – men också en rad mjuka ämnen som rör gruppdynamik, personlig utveckling, kundbemötande och varumärkesvård.