Investerare

CCP Investment AB (”Ceder Capital”) är ett tillväxtorienterat svenskt investeringsbolag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag med positivt kassaflöde. Typiskt sett har bolagen en utvecklingspotential där Ceder Capital tillsammans med sina industriella rådgivare aktivt kan bidra till att stärka bolagen och samtidigt öka tillväxttakten. Branscher där det finns konsolideringsmöjligheter finner vi ett starkt intresse för. Ceder Capital investerar både som majoritets- och minoritetsägare och gärna i partnerskap med befintliga ägare, ledning och övriga medarbetare. Mer information finns på www.cedercapital.se.

Hem / Om oss / Investerare