Bli en del av SoVent

Kanske känner du som entreprenör igen dig i eptitet ”allkonstnär”? Det kan vara ett smickrande tilltal, men också betungande att vara den som förväntas kunna allt om allt. Med tillhörigheten till SoVent har du möjligheten att släppa många detaljer och höja blicken mot nya mål. 

Som egenföretagare vet du säkert redan hur viktigt det är att ha både specialistkunskaper och att samtidigt hinna ta ansvaret för helheten. Det är vitt skilda fält som ska hanteras – från IT, fordonsflotta, marknadsföring och redovisning till arbetsmiljö, digitalisering och arbetsmiljöfrågor med mera. Rollen kan kännas ensam över tid – särskilt när regelverk och förutsättningar förändras. Alla de här områdena, och fler därtill, är vi specialiserade på att lösa inom SoVent Group. Med ett brett eget kunnande inom organisationen och en filosofi att lära av varandra vill vi ta entreprenörskapet till en ny nivå. 

“Med SoVent får du draghjälp för att kunna ligga i framkant kring tillväxt och utveckling!”

Bli en del av ett större sammanhang Genom oss på SoVent får du stöd i organisationsfrågorna – och draghjälp för att kunna ligga i framkant kring tillväxt och utveckling. Du får nya kollegor att bolla dina tankar och funderingar med – och du blir därigenom en del av ett större sammanhang. Med en samlad kompetens blir vi alla starkare – och därför kommer du att inom SoVent ha en fortsatt viktig roll som entreprenör. Både för den verksamhet du själv så länge drivit och brunnit för, men också som bollplank till oss andra. Det är en roll som är garanterat motiverande och sporrande! 

Tillsammans skapar vi framtiden Målet med SoVent är att bygga och utveckla de enskilda bolagen, men också gruppen som sådan. Här är personalen en väldigt viktig tillgång. SoVent investerar i IT, utbildning, utrustning och driver olika inköpsprojekt och marknadsföringsprojekt. Därtill har SoVent byggt upp en egen fysisk skola, SoVent Academy i Arlandastad, där våra medarbetare får unika möjligheter att vidareutveckla sina yrkeskunskaper. Vi erbjuder spjutspetsutbildning inom ventilation, spårgasmätning, OVK, sotning och stavsotning med mera. Vi arrangerar också en rad kurser inom mjuka ämnen, så som ledarskap och försäljning. 

En tryggare verklighet. Som en del av SoVent Group skapar du ökad trygghet till dina medarbetare genom att vara en starkare arbetsgivare – där riskerna späds ut och möjligheterna förstärks. Eventuella tappade kundavtal blir med oss i ryggen inte lika kännbart. Vi kan tillsammans flytta uppdrag och medarbetare inom organisationen. När någon har för lite att göra, så finns det alltid en kollega i motsatt situation. Vi jobbar också kontinuerligt med att identifiera nya affärsområden. På så vis kan vi bredda allas våra tjänsteutbud – vilket också blir enklare nåbart genom den kompetensförstärkning som finns via SoVent Academy. Ytterligare en faktor kommer genom samverkan med kollegorna, där nya kunskaper kan vinnas när vi möts och jobbar tillsammans. 

Ökade möjligheter för kompetens och tillväxt. SoVent vill växa genom att ansluta fler bolag till gruppen. Vi vill göra detta genom att växa organiskt och att utöka de tjänster vi erbjuder. Vi vill också ge alla i gruppen möjligheten att vidareutbilda sig över tid, att arbeta inom andra distrikt vid eventuella utlån och inlån av personal. Dessa utbyten borgar inte bara för lägre risker vid nyanställningar, utan även för att kunden ska kunna få en bättre leverans vid exempelvis sjukskrivningar, saknad kompetens, långtidsfrånvaro och så vidare.

Ta del av värdegrunden – och väx med SoVent Group! Vår kultur är viktig och vi har byggt en stark anda som är baserad på våra anställdas värderingar. Genom vår egen värdegrund, med de tre hörnpelarna Engagemang, Stolthet och Service, får du vara med och utveckla både organisationen och dig själv. Värdegrunden är något vi alla gemensamt arbetat fram – en filosofi som också revideras och förstärks efter varje nytt bolag och varje ny individ. 

Är du nyfiken på att veta mer hur du och din organisation kan utvecklas, genom att vara en del av SoVent? Skriv en rad eller slå en signal! Du hittar våra uppgifter via kontaktsidan, som du finner här.