Sotningsbolag går samman i en koncern

SoVent Group AB består av 44 sot- och ventilationsbolag med gott renommé i branschen. Gruppen har ca 531 anställda och en samlad omsättning som passerat 500 miljoner SEK på årsbasis. Affärsidén är att med hög kvalitet och service kunna ta hand om kundernas behov av ett gott inomhusklimat. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kunderbjudandet genom gemensamma satsningar på IT och ny teknik, samarbete över regiongränserna för att ytterligare förbättra servicegraden gentemot kund.
Då vi anser att våra medarbetare är en av våra viktigaste tillgångar ser vi kompetensutveckling som en framgångsfaktor för vår grupp. Därför har vi vår egen skola, SoVent Academy, där vi utbildar och utvecklar våra anställdas kompetens inom bland annat ventilation, sotning och ledarskap. Vi vill att våra medarbetare ska ligga i framkant kunskapsmässigt.

SoVent Group ägs till största delen av Storskogen

Hem / Om oss

Nästa steg efter sammanslagningen

Den 5 juli 2021 tecknade Storskogen ett avtal med både CCP Investment AB (Ceder Capital) och ett antal minoritetsaktieägare om att köpa aktierna i SoVent Group AB. Förvärvet innebär att Storskogen är huvudägare i SoVent Group AB. Transaktionen slutfördes den 11 oktober 2021. SoVent Group och dess dotterbolag fortsätter verka under sitt nuvarande namn och personal, och det nya ägararrangemanget kommer inte att leda till några förändringar av SoVents nuvarande verksamhet.

”SoVent Group är en koncern med en väldigt fin marknadsposition med långa och välskötta kundrelationer. Koncernen har i och med det en långsiktigt hållbar affärsmodell. Vi är otroligt glada över att kunna utveckla SoVents verksamhet tillsammans med de anställda och fortsätta den resa som bolaget gör, säger Peter Ahlgren, EVP Storskogen och affärsområdeschef för Tjänster.

”Vår koncern har på relativt kort tid utvecklats på ett mycket positivt sätt där vi med omfattande satsningar på både human- och strukturkapital byggt ihop våra bolag till en gemensam koncern med breddat tjänsteerbjudande, ökad servicegrad, förhöjd kvalitet och miljö, gemensam IT och ekonomi, samtidigt som vi skapat vår egen värdegrund och akademi för att ligga i framkant i branschen. Våra lokala, starka varumärken är en fördel för oss och vi har sett en fin tillväxt dels organiskt, men även via förvärv.  Jag är stolt över den resa vi gjort hittills och ser fram emot en fortsatt sådan med Storskogen som ny ägare då vi delar agenda och värdegrund vilket stärker våra fortsatta tillväxt- och expansionsmöjligheter”, säger Jesper Kronstrand, VD och koncernchef för SoVent Group AB.

För ytterligare information

Om Storskogen

Storskogen grundades 2012 och är en bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma små- och medelstora bolag med ledande ställning på sin marknad. Storskogen är uppdelat i tre affärsområden och består av cirka 100 affärsenheter med cirka 7000 anställda – i framförallt Sverige, men även i övriga Norden, Tyskland, Schweiz samt Storbritannien.

Vi tror på att vårda allt det som gjort de bolag vi köper framgångsrika och har inte en avsikt att sälja vidare de företag vi förvärvar. Den som säljer sitt livsverk till Storskogen ska känna sig trygg med att Storskogen som ny ägare kommer att bidra med kompetens och stöd för bolagets fortsatta utveckling och framgång.  www.storskogen.com.