Moderbolaget certifierat

Hem / Nyheter / Moderbolaget certifierat

SoVent Group AB har nu certifierat sina processer och följer kravstandarden FR2000 för ledningssystem, ett stort kliv för att kvalitetssäkra processerna i den nybyggda grupp som SoVent Group AB utgör moderbolag i.

SoVent arbetar vidare för att inordna dotterbolagen i ett multicertifikat för att därmed säkerställa harmoniserade och kvalitetssäkrade processer för gruppen som helhet.