Green Sweep – klimatsmart sotning

Hem / Nyheter / Green Sweep – klimatsmart sotning

SoVent Group sotar inte bara svart sot längre, vi sotar hållbart grönt under vårt nya varumärke Green Sweep. En tjänst som är uppbyggd kring flera moment i vårt utförande med ett tydligare inslag av hållbara komponenter såsom hur vi tar oss till kund, vilka medel som används vid sotning och avslutningsvis vårt bidrag till vi-skogen för plantering av nya träd. Läs mer >>